Wat te doen na overlijden?

Wat te doen na overlijden?

Is er een donorcodicil?

Zo ja, zeg dit tegen de arts die het overlijden geconstateerd heeft.

Is er een testament of codicil?

In een testament of codicil zouden aanwijzingen voor de begrafenis of crematie kunnen voorkomen. Vermoedt u dat dit het geval is en kunt u geen testament vinden, raadpleeg dan uw notaris. Hij kan voor u nagaan of (en waar) er een testament gemaakt is en of er bepalingen instaan die voor de begrafenis/crematie van belang zijn.

Hoe kunt u tegenover derden aantonen dat u erfgenaam of executeur bent?

Voor de afwikkeling van de nalatenschap dient u te kunnen aantonen dat u daartoe bevoegd bent. Bent u tot executeur benoemd dan heeft u een Verklaring van Executele nodig (zie ook de tekst “De Executeur”). Heeft de overledene geen executeur benoemd dan hebben de erfgenamen een Verklaring van Erfrecht nodig. Daarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is namens hen op te treden. Dikwijls wijzen de erfgenamen één van hen aan als gevolmachtigde om te regelen wat nodig is. Als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden, dient de gevolmachtigde altijd in contact te treden met de gezamenlijke erfgenamen: zij beslissen wat er gaat gebeuren.
Voor het verkrijgen van een Verklaring van Erfrecht of een Verklaring van Executele zult u naar een notaris moeten gaan.

 

Neem dan in ieder geval mee:

 • Bewijs van overlijden (dit ontvangt u van de begrafenisondernemer):
 • Codicil en afschrift testament;
 • Het trouwboekje van de overledene (: of, als de vermoedelijke erfgenamen de broers en zusters van de overledene zijn), het trouwboekje van zijn/haar ouders;
 • Huwelijksvoorwaarden/samenlevingscontract;
 • Lijstje met de volledige personalia en adressen van de vermoedelijke erfgenamen.

In sommige gevallen zal de notaris u adviseren de nalatenschap beneficiair te aanvaarden (als niet zeker is dat het saldo positief zal zijn). Zijn er minderjarigen of anderen die het vrije beheer over hun vermogen missen tot de nalatenschap gerechtigd, dan is benificiaire aanvaarding verplicht. Wilt u absoluut geen erfgenaam zijn dan kunt u de nalatenschap via de notaris verwerpen.

Wat moet er zoal gebeuren?

 • Abonnementen opzeggen;
 • Verzekeraars/pensioenfonds inlichten;
 • Huur van de woning opzeggen
 • De inboedel opruimen of verkopen of verdelen;
 • Openstaande nota’s en begrafeniskosten betalen;
 • Begrafenispolissen innen (soms doet de begrafenisondernemer dit);
 • Restituties en slotuitkeringen innen;
 • Eindafrekening elektra e.d. betalen;
 • Ziektekostenvergoedingen innen;
 • Laatste aangifte I.B. doen;
 • Legaten afgeven:

 

Erfbelasting

Binnen 8 maanden na het overlijden dient de aangifte voor de erfbelasting te worden ingediend. Dit kunnen de erfgenamen (of de executeur) doen. Zij kunnen de aangifte zelf invullen, maar bij omvangrijke of ingewikkelde nalatenschappen is het raadzaam dit door de notaris te laten doen. Hij is een specialist op dit gebied en zal voorkomen dat u teveel belasting betaalt.

Verdeling

Als de aanslag erfbelasting ontvangen en betaald is, (en inmiddels ook alle andere vorderingen/schulden zijn geïnd/voldaan) kan tot verdeling van de nalatenschap worden overgegaan. In veel gevallen heeft u daarvoor geen notaris nodig. Tussenkomst van de notaris is wel vereist als er minderjarige erfgenamen zijn of de erfgenamen niet allen het vrije beheer over hun vermogen hebben, alsmede als er onroerend goed of aandelen in een B.V. tot de te verdelen nalatenschap behoren.

Gepubliceerd/update op 2 februari 2015

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.