Verpanding polis/partnerconstructie

Verpanding polis/partnerconstructie

Levensverzekering t.b.v. de hypotheek

Het afsluiten van een hypothecaire lening gaat dikwijls gepaard met het mee verbinden van een levensverzekering, veelal een gemengde verzekering, die recht geeft op uitkering van een (gespaard) kapitaal als de verzekerde een bepaalde leeftijd bereikt, òf op uitkering van een bepaald bedrag bij eerder overlijden van de verzekerde. Van dit laatste gedeelte van de verzekering (de risicoverzekering) is dikwijls de echtgenote van de verzekerde de begunstigde. Het is dan de wens van de verzekerde dat zijn echtgenote na zijn overlijden niet in de financiële problemen komt.

Extra zekerheid

De verstrekker van de hypothecaire lening wil zich zoveel mogelijk indekken. Daarom eist hij dat de rechten uit de polis van levensverzekering als extra zekerheid worden mee verbonden. Dit kan geschieden door verpanding van die rechten aan de schuldeiser, die daardoor bevoegd wordt zichzelf als begunstigde aan te wijzen. Met de uitkering zal hij te zijner tijd de hypothecaire lening (of een gedeelte daarvan als de uitkering niet toereikend is) aflossen. Wie zijn door deze constructie indirect de begunstigden van de risicoverzekering geworden? Dat zijn de “gezamenlijke” schuldenaren van de lening. Stel dat de verzekerde een man is , die gehuwd is in algehele gemeenschap van goederen en dat het echtpaar 4 kinderen heeft. Na het overlijden van de verzekerde zijn de “gezamenlijke schuldenaren” – ervan uitgaande dat de man geen testament heeft gemaakt -: de weduwe voor de helft plus een kindsdeel: ½ + (1/5 x ½)= 3/5e gedeelte, en de vier kinderen ieder voor 1/5 x ½=1/10e gedeelte. De uitkering krachtens de risicoverzekering wordt door de Successiewet als “verkrijging krachtens erfrecht” gezien en valt dus onder de heffing van successierecht. Doordat de schuldeiser met de uitkering de schuld van de kinderen heeft afgelost, wordt hun verkrijging krachtens erfrecht groter, en is dus meer successierecht verschuldigd. De verkrijging van de weduwe neemt door de uitkering uiteraard ook toe, maar omdat zij een grote vrijstelling van successierecht heeft, is dat van minder belang.

Als nadelen van deze constructie kunnen vaak worden gezien: de hoogte van de verschuldigde successierechten èn de hoogte van de schulden die de weduwe aan haar kinderen heeft (de erfdelen) en die haar financiële armslag beperken. Anderzijds, als de weduwe later overlijdt zal haar nalatenschap daardoor kleiner zijn en zal daarover minder successierecht verschuldigd zijn.

De partnerconstructie

Wil men bewerkstelligen dat de weduwe voor 100% begunstigde van de uitkering krachtens risicoverzekering blijft, dan kan dat gerealiseerd worden via de zgn. “partnerconstructie.” Hierbij blijft de oorspronkelijke begunstiging van de risicoverzekering gehandhaafd. De weduwe blijft dus begunstigde. Bij deze constructie eist de schuldeiser, dat de vrouw bij het tekenen van de hypotheekakte opdracht geeft aan de verzekeraar om de uitkering t.z.t. aan te wenden ter aflossing van de hypothecaire lening. Zij betaalt dan dus de schuld van de “gezamenlijke schuldenaren” en krijgt derhalve een vordering op hen. Nu worden door de verzekeringsuitkering de verkrijgingen van de kinderen niet groter. De gehele uitkering komt ten goede aan de weduwe, die een grote vrijstelling van successierecht heeft en een relatief kleine schuld aan de kinderen overhoudt. Deze constructie geeft de weduwe na het overlijden van de verzekerde doorgaans meer financiële armslag: er is minder successierecht verschuldigd èn de schuld aan de kinderen is kleiner. Anderzijds, als de weduwe later overlijdt, zal haar nalatenschap groter zijn, waardoor dan weer meer successierecht wordt geheven. Dit laatste zou de weduwe kunnen voorkomen door schenkingen aan haar kinderen te doen.

De “partnerconstructie” biedt niet in alle gevallen de fiscaal meest voordelige oplossing; het blijft zaak zorgvuldig na te gaan welke oplossing in uw geval het best voldoet.

Gepubliceerd/update op 5 februari 2015

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.