Sparen in de BV

Sparen in de BV

Belasting besparen met een Spaar-BV

Door de huidige lage rente kunt u belasting besparen door spaargeld vanuit privé over te brengen naar de BV (Besloten Vennootschap).

Het spaargeld wordt dan niet meer belast in box 3, maar in de bij lage rente fiscaal vriendelijker box 1 of box 2.

Sparen in de BV via Box 1 of 2

Afhankelijk van de wijze waarop u het spaargeld in de BV stort is uw spaargeld niet langer belast in box 3, maar in de vennootschap (vennootschapsbelasting) en in box 1 of box 2.

Het spaargeld in de BV valt in box 1 indien u het geld leent aan de BV (ter beschikking stelling) en in box 2 als u het spaargeld stort op aandelenkapitaal in de BV.
De box 1 variant wordt vaak gehanteerd door de dga (directeur groot aandeelhouder) welke reeds in het bezit is van een BV en de variant via box 2 vaak daar waar een nieuwe BV opgericht dient te worden.

Om er zeker van te zijn dat het spaargeld niet meer in Box 3 wordt belast dient het spaargeld voor 1 januari (jaarlijks de peildatum voor het vermogen in box 3) van privé overgemaakt te zijn naar de BV. Tevens dient het spaargeld vervolgens minimaal 6 maanden op rekening van de BV te staan (anti-misbruikbepaling), anders wordt het spaargeld alsnog toegerekend aan box 3.

Het grote voordeel van een Spaar-BV

Het grote voordeel is dat met deze methode het werkelijke rendement op uw spaargeld wordt belast en niet langer uw spaargeld via de rendementsheffing wordt belast, waarbij niet gekeken wordt naar de werkelijke inkomsten. Zo betaalt u bij een rente van 1,2% of lager een belastingtarief van 100% of meer aan belasting en via de BV eigenlijk nooit meer dan 40% via box 2 of maximaal 45,75% (88% i.v.m. terbeschikkingvrijstelling over 52%) via box 1 over het werkelijke rendement (de rente).

Vanaf welke inleg is een Spaar-BV interessant

Dit is uiteraard mede afhankelijk van de persoonlijke situatie. U kunt in ieder geval uitgaan van de kosten van de notaris bij oprichting en het t.z.t. terugbetalen van het aandelenkapitaal (het tweede alleen bij de box 2 constructie), alsmede de jaarlijkse kosten van een administratiekantoor voor het opstellen van de jaarrekening (o.a. t.b.v. de Kamer van Koophandel) en de aangifte vennootschapsbelasting. Voorgaande maakt het dat het pas interessant wordt vanaf circa € 300.000 aan inleg in de B.V., mede aangezien o.i. een voordeel van slechts enkele honderden euro’s niet opweegt tegen de inspanningen die u dient te verrichten om de B.V. op te richten en de jaarlijkse verplichtingen.

Voorbeeld berekening Spaar-BV t.o.v. sparen in privé

Uitgangspunten:

  • Spaargeld € 500.000
  • Rente 1,5% (zowel privé als in de BV)
  • Vermogensrendementsheffing 1,2% (30% belasting over 4% forfaitair rendement)
  • Jaarlijkse kosten administratiekantoor € 700
  • Eenmalige notariskosten ad circa € 500 worden buiten beschouwing gelaten

Privé in box 3:

U ontvangt € 7.500 aan rente en betaalt aan vermogensrendementsheffing € 6.000. We gaan er even vanuit dat u het belastingvrije vermogen ad € 42.000 voor gehuwden reeds gebruikt), per saldo netto € 1.500, of terwijl 0,3% netto rendement en een belastingtarief over uw rente van 80% (u betaalt € 6.000 belasting over € 7.500 aan rente). Dit percentage loopt nog verder op indien de rente welke u ontvangt lager is dan de 1,5% rente in dit voorbeeld.

Via de BV in box 1

De BV ontvangt € 7.500 aan rente, daar gaan de administratiekosten ad € 700 vanaf, zodat de BV per saldo een bruto resultaat heeft van € 6.800. Deze € 6.800 vergoedt u vervolgens aan uzelf in privé als rente over uw lening aan de BV. De BV is derhalve per saldo geen vennootschapsbelasting verschuldigd (de BV heeft € 6.800 aan opbrengsten en € 6.800 aan kosten, de rentevergoeding aan u).
Over de rente welke u van de BV ontvangt betaalt u in Box 1 bij het 42% tarief € 2.513 aan belasting (rekening houdende met de 12% terbeschikkingstellingsvrijstelling). Per saldo netto € 4.287, of terwijl 0,86 netto rendement, bijna het 3-voudige rendement t.o.v. sparen in privé (bij het 52% tarief netto € 3.688).

Via de BV in box 2

De BV ontvangt € 7.500 aan rente, daar gaan de administratiekosten ad € 700 vanaf, zodat de BV per saldo een bruto resultaat heeft van € 6.800. Over dit bruto resultaat is de BV 20% aan vennootschapsbelasting verschuldigd, derhalve € 1.360. Het resultaat van de BV na belastingen bedraagt € 5.440. Door middel van een dividenduitkering kunt u dit bedrag naar privé halen, u bent hierover 25% dividendbelasting verschuldigd, derhalve € 1.360.
Per saldo netto € 4.080, of terwijl 0,82 netto rendement, wederom fors meer dan het netto rendement ad € 1.500 op spaargeld in privé gehouden.

Note redactie: Stem bij de constructie “Via de BV in box 1” wel het rentepercentage (dat u van uw BV ontvangt over de door u in privé aan de BV verstrekte lening) af met de belastingdienst. Geef aan dat de BV het geld op een spaarrekening plaatst en derhalve nauwelijks risico loopt over de gelden en derhalve het lage rentepercentage dat u in privé ontvangt een “zakelijk rentepercentage” is.
Verkrijg de goedkeuring voordat u van start gaat.

Gepubliceerd/update op 18 november 2015

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.