Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

Opmaken samenlevingsovereenkomst

De wet heeft geen regels voor het ongehuwd samenwonen, noch een regeling ter zake van het beëindigen van de samenwoning. Het is daarom van belang dat de partners zelf voor een goede regeling zorgen. De notaris is de aangewezen persoon om u hierin te adviseren. Hij kan een samenlevingsovereenkomst voor u opmaken waarin de afspraken tussen u en uw partner officieel worden vastgelegd.

In een samenlevingsovereenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde

 1. Welke (inboedel)goederen behoren bij de aanvang der samenwoning aan de partners tezamen toe en welke blijven privé-eigendom van ieder van hen? Het is gebruikelijk dat aan de akte die de notaris opmaakt een lijst wordt gehecht, waarin de privé- en gemeenschappelijke goederen die er bij de aanvang zijn, zijn omschreven, zodat daarover geen onenigheid kan ontstaan.Voor wat betreft (inboedel)goederen die u later aankoopt of bijvoorbeeld erft: houd een eenvoudige administratie bij waaruit blijkt welke goederen privé zijn en blijven en bewaar bewijsstukken, zoals aankoopnota’s die op één naam zijn gesteld, en dagafschriften waaruit blijkt dat met privé-geld betaald is. Als u bepaalde goederen hebt geërfd kan dat aangetoond worden met de akte van boedelbeschrijving van de nalatenschap of het testament van de overledene. Getuigenbewijs is hier ook mogelijk..
 2. De kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Welke kosten vallen hieronder ? Als huishoudelijke kosten worden doorgaans ook aangemerkt de kosten van gezamenlijke vakanties, de huur, de hypotheekrente, de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen, en ziektekosten. In welke verhouding draagt ieder bij in deze kosten? Meestal worden deze kosten door de partners betaald naar evenredigheid van ieders netto-inkomsten uit arbeid. Omschrijf wel wat daaronder precies moet worden verstaan. Het is belangrijk dat de samenlevingsovereenkomst vermeldt dat onder het begrip “kosten van de gemeenschappelijke huishouding” niet vallen de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen, die door de partners worden afgesloten. Als voor de uitkering ook maar iets is onttrokken aan het vermogen van de verzekerde (=de overledene), dan valt de uitkering onder de heffing van erfbelasting. Uit de samenlevingsovereenkomst dient te blijken dat de verzekeringnemer –begunstigde zelf de premies verschuldigd is en en ook draagt. Betaal dus niet van een gemeenschappelijke c.q. en/of rekening.

Gemeenschappelijke bankrekening

Gemeenschappelijke c.q. en/of bankrekening(en). Hierop dienen de partners hun aandeel in de (begrote) gemeenschappelijke kosten te storten, en van deze rekening(en) worden bedoelde kosten betaald. Het is van belang (zie hiervoor onder 2) dat ieder ook een rekening heeft die alleen op zijn/haar naam staat.

Huur- of koopwoning

Als de gemeenschappelijke woning door één van de partners is gehuurd, is het van belang dat de andere partner, zodra de samenleving 2 jaar duurt, aan de verhuurder vraagt hem/haar als medehuurder te erkennen (anders heeft hij/zij na het overlijden van de partner geen recht om in de woning te blijven). Als u later een ander huis gaat huren (of kopen), doe dat dan samen.

Beëindiging samenleving

De beëindiging van de samenleving. In welke gevallen wordt de samenleving als beëindigd beschouwd? Dit moet u wel omschrijven omdat het anders niet altijd duidelijk is. En wat zijn de gevolgen van de beëindiging: Wat gebeurt er met het huis? Wie blijft erin wonen? Heeft de ander recht op een verhuisvergoeding of herinrichtingskosten? Wanneer heeft een van de partners recht op alimentatie? Hoelang? En hoe hoog is die? In welke verhouding worden de gemeenschappelijke goederen/gelden en de goederen waarvan niet blijkt van wie zij zijn, verdeeld?

Verblijfsbeding

Neem een verblijvingsbeding in het samenlevingscontract op. Hierin bepaalt u dat na uw overlijden uw aandeel in de gemeenschappelijke goederen en gelden zonder vergoeding eigendom van uw partner zullen worden. Een verblijvingsbeding werkt niet met betrekking tot goederen die privé-eigendom zijn. Wilt u dat ook die voor uw partner zullen zijn, dan dient u een testament te maken. Ook als u kinderen hebt en u uw partner zo goed mogelijk verzorgd wilt achterlaten dient u een testament te maken: u zou zelfs uw partner tot uw enige erfgenaam kunnen benoemen en daarbij bepalen, dat de vorderingen van uw legitimarissen (kinderen, soms kleinkinderen) pas opeisbaar zijn als ook uw partner is overleden.

Zorgverplichting

In het samenlevingscontract dient te staan dat de partners een zorgverplichting jegens elkaar hebben, (de verplichting bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten en het verblijvingsbeding). Blijkt uit het samenlevingscontract niet van een wederzijdse zorgverplichting, dan valt u voor wat betreft de erfbelasting in het hoogste tarief en heeft u slechts een minimale vrijstelling).

Gepubliceerd/update op 4 februari 2015

2 reacties
 1. W. Rooy

  Wij hebben een samenlevingscontract gezamenlijke huishouding. Ik heb een huis gekocht, maar wij gaan nu uit elkaar. Heeft mijn partner nu recht op de helft van mijn huis?

  M.V.Groet W.Rooy

  • PF

   Voor de financiële afwikkeling dient er te worden gekeken naar wat er in het samenlevingscontract is overeengekomen. De wet stelt namelijk geen regels hoe samenwoners de verdeling van een koophuis dienen te regelen. Ervan uitgaande dat u de eigenaar bent van het huis, dan is het huis van u en blijft het huis van u. Uw partner heeft dan geen recht op de helft van uw huis. Een samenlevingscontract verandert hier niets aan, tenzij er over de woning of de verdeling van de woning iets is opgenomen in het samenlevingscontract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.