Pensioenregelingen

PensioenregelingenHoe wordt het pensioen opgebouwd?

De kwaliteit van de pensioenregeling is afhankelijk van de manier waarop het pensioen wordt opgebouwd.

In principe vallen er drie verschillende soorten te onderscheiden. Dit zijn:

  • De eindloonregeling
  • De middelloonregeling
  • De beschikbare premieregeling

De eindloonregeling

Bij de eindloonregeling wordt er bij de berekening van het pensioen uitgegaan van een percentage het laatst verdiende salaris. De premie wordt hier op afgestemd, zodat het pensioen gegarandeerd is. Elk dienstjaar geeft recht op een percentage van het eindsalaris op pensioendatum.

>Wanneer het salaris hoger wordt, stijgen de pensioenrechten ook over de reeds opgebouwde jaren mee.
Steeds vaker gaan pensioenfondsen over op een andere pensioenregeling, aangezien het een nogal dure pensioenregeling is, hetgeen gevolgen heeft voor de hoogte van de toekomstige pensioenen.

De middelloonregeling

De middelloonregeling wordt vaak ook wel de ‘opbouwregeling’ genoemd en de regeling wordt steeds populairder.
In plaats van het laatst verdiende salaris, wordt er bij deze regeling uitgegaan van het gemiddelde salaris gedurende de gehele loopbaan.

Bij de middelloonregeling wordt het eerder opgebouwde pensioen niet aangevuld wanneer er tijdens de loopbaan meer verdiend gaat worden. Dit betekent dat er mogelijk een pensioengat ontstaat wanneer er tijdens de loopbaan grote sprongen in het salaris zijn gemaakt.
Doordat er een pensioengat kan ontstaan wordt de verantwoordelijkheid voor het pensioen steeds meer bij de werknemer zelf gelegd. De werknemer dient zelf de keuze te maken of hij in eigen beheer voor aanvulling van het pensioen wil zorgen.

De middelloonregelingen worden veelal wel geïndexeerd. Het in eerdere jaren opgebouwde pensioen wordt dan verhoogd met de loonstijging in de betreffende bedrijfstak.
Hierdoor ontstaat er een pensioengat indien er gedurende de loopbaan dus sprongen in het salaris worden gemaakt (alleen de standaard loonstijgingen in een bedrijfstak worden aangevuld). Tevens ondervinden werknemers welke gedurende hun carrière een bepaalde periode parttime hebben gewerkt vaak nadelige gevolgen bij de middelloonregeling.
Indexatie op basis van de gemiddelde loonstijging gebeurt overigens in de meeste gevallen alleen wanneer hier voldoende middelen voor beschikbaar zijn.

De beschikbare premieregeling

Bij de beschikbare premieregeling worden er jaarlijks premies gestort op basis van een vast percentage van het salaris of vast bedrag. Op deze manier wordt er een kapitaal opgebouwd om op de einddatum bijvoorbeeld een lijfrente aan te kopen.
De hoogte van het uiteindelijke pensioen is bij deze regeling derhalve afhankelijk van de hoogte van de ingelegde premies, de kosten en de rendementen. Het pensioen wordt dus niet berekend in een percentage van het inkomen (zoals bij eind- en middelloon).
Net als de middelloonregeling wordt ook deze regeling steeds populairder.

Een aanvulling op het pensioen kan bij deze pensioenregeling vaker nodig zijn aangezien er grote onzekerheid bestaat over de hoogte van het pensioen door de afhankelijkheid van met name het rendement op de ingelegde premie.

Combinatieregelingen

Het is tevens mogelijk de bovenstaande regelingen te combineren.
Dit wordt vooral gedaan om de uiteindelijke kosten beter beheersbaar te maken. Net als de middelloon en de beschikbare premieregeling wordt ook deze vorm steeds populairder. Er kunnen 2 of meer regelingen gecombineerd worden waardoor er allerlei mogelijkheden ontstaan en er naar persoonlijke wensen een regeling kan worden samengesteld.

Gepubliceerd/update op 1 juli 2010

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.