Pensioen

Het pensioen inkomen bestaat uit aow, werknemerspensioen, lijfrente, overige pensioenopbouw en/of eventueel inkomen uit of interen op vermogen. Tezamen met de uitgaven bepalen de pensioeninkomsten de financiële levensstandaard na pensioendatum.
In de rubriek “Pensioen” informatie over de opbouw mogelijkheden en uitkeringen van “pensioen”, wanneer met pensioen en de keuzes die daarbij gemaakt kunnen worden.

De ongehuwde partner en het partnerpensioen

De ongehuwde partner en het partnerpensioen

Het (partner) pensioen bij ongehuwd samenwonen. Het partnerpensioen goed regelen. Partner aanmelden voor het (partner) pensioen en het samenlevingscontract.

Banksparen voor pensioen

Banksparen voor pensioen

Voordelen van banksparen t.o.v. een lijfrentepolis. Een lijfrentepolis omzetten naar banksparen. Bij banksparen zijn er ook verschillen in de opbrengsten.