Verpanding polis/partnerconstructie

Verpanding polis/partnerconstructie

Een hypotheek met levensverzekering, meestal een gemengde verzekering. Fiscaal voordelig om de verpanding via een “polis/partnerconstructie” te regelen.

Hypotheekakte

Hypotheekakte

Wat is een hypotheek eigenlijk en wat staat er in de hypotheekakte en als u uw verplichtingen niet meer kunt nakomen. Hypotheek opzeggen of doorhalen.

Nationale Hypotheek Garantie

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Wie een hypotheek met NHG-garantie afsluit betaalt een lagere hypotheekrente. Wat gebeurt er bij gedwongen verkoop. Verplichtingen, kosten en voorwaarden.

Hypotheken

Hypotheken

Talloze mensen hebben hun handtekening gezet onder een hypotheekakte, maar wat staat er eigenlijk in. NHG borgstelling voor uw hypothecaire lening.

Onroerend goed

Onroerend goed

Het kopen van een woning gaat doorgaans gepaard met het afsluiten van een hypotheek. Informatie over het kopen van een huis die u als koper van nut kan zijn.

Koophuis

Koop huis

Het kopen van een huis. Laat u niet verleiden tot het overhaast kopen van een huis. Het voortraject en de inhoud van de koop- en leveringsakte.

Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

De wet heeft geen regels voor het ongehuwd samenwonen noch voor de beëindiging. In een samenlevingsovereenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Samenwonen zonder contract

Samenwonen zonder contract

Samenwonen zonder samenlevingscontract is heel goed mogelijk. De problemen ontstaan in de regel pas als de samenwoning wordt verbroken of bij overlijden.

Samenwonen

Samenwonen

Wettelijke regeling samenwoners De wet heeft geen regeling voor samenwoners. Daarom is het van belang door uw notaris een contract te laten opstellen.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het aangaan van huwelijksvoorwaarden wordt voorkomen dat tussen de echtgenoten de wettelijke algehele gemeenschap van goederen ontstaat