Opname uit levenslooptegoed

Opnemen uit de levensloopregelingMet een levenslooptegoed kan de inkomensval bij allerlei vormen van verlof worden opgevangen.
De meest voorkomende vormen zijn een sabbatical, educatief verlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. Het is echter niet mogelijk om een levensloopregeling aan te wenden wanneer er tijdens ziekteverlof een verlaagd loon geldt.

Aanvulling loon vanuit levenslooptegoed

Een werknemer kan met een levenslooptegoed het loon, wanneer deze met onbetaald verlof gaat, aanvullen tot maximaal 100% van het laatst verdiende loon.

Wanneer er nog wel gedeeltelijk loon wordt uitbetaald tijdens het verlof kan het loon door middel van een opname uit het levenslooptegoed aangevuld worden tot maximaal 100% van het laatst verdiende loon.
Het laatstverdiende loon is hierbij het loon van de maand voorafgaand aan de opname uit het levenslooptegoed.

Inhoudingen op uitkeringen uit levenslooptegoed

Het geld dat de werknemer opneemt uit het levenslooptegoed wordt uitgekeerd door de instelling waar de regeling is ondergebracht aan de werkgever. De werkgever dient de levensloopuitkering te verwerken als loon uit een tegenwoordige dienstbetrekking waarbij het niet tot de werknemersverzekeringen dient te worden gerekend, maar wel tot het loon voor de loonbelasting en de Zvw. Dit betekent dat er uitsluitend loonbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw dient te worden ingehouden.

Opname levensloopverlof oudere werknemers

Er geldt een uitzondering voor werknemers die voor 1949 zijn geboren.

Het bedrag dat zij opnemen uit hun levenslooptegoed wordt namelijk niet gezien als loon uit een tegenwoordige, maar als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Dit betekent dat de werkgever de groene tabel toe dient te passen op de uitgekeerde levensloopgelden, hetgeen leidt tot lagere loonheffing. Voor de  inkomensafhankelijk bijdrage Zvw blijft het normale tarief gelden, uiteraard dient deze door de werkgever vergoed te worden.

Alle werknemers die na 1948 zijn geboren vallen gewoon onder de normale regeling.

Levensloopverlofkorting

Het is daarnaast belangrijk rekening te houden met de levensloopverlofkorting.
De levensloopverlofkorting bedraagt maximaal € 199,- per gespaard kalanderjaar en uiteraard voorzover de verlofkorting niet reeds eerder is gebruikt.

De werkgever dient na alle inhoudingen en verrekeningen het netto levensloopbedrag over te maken aan de werknemer, die dit bedrag kan gebruiken om voor de financiële overbrugging van een periode van onbetaald verlof te zorgen.

Geboren voor 1949 en tevens looninkomsten naast het levensloopverlof

Een werknemer die voor 1949 is geboren en tijdens het levensloopverlof blijft werken voor het bedrijf, dient door de werkgever twee keer in de aangifte loonheffingen te worden opgenomen.

Enerzijds dient de werkgever het nummer voor de inkomstenverhouding van de oude situatie te gebruiken voor het loon dat de werknemer in deeltijd verdient en daarnaast dient er een nieuw nummer gebruikt te worden voor het levensloopverlof, zoals reeds eerder aangegeven valt de levensloopverlof uitkering in dit geval onder loon uit de vroegere dienstbetrekking.

Als de werknemer met pensioen gaat of 65 jaar wordt

Wanneer de werknemer het spaartegoed nog niet heeft opgenomen als deze 65 jaar wordt, zal het opgebouwde tegoed in zijn geheel worden belast als loon uit een vroegere dienstbetrekking.

De werkgever houdt de loonbelasting in en verrekent de opgebouwde levensloopverlofkorting daarmee. Er geldt tevens een inhouding van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wanneer de werknemer nog geen 65 is. De bijdrage Zvw dient in dit geval door de werkgever vergoed te worden. Dit is niet het geval als de werknemer al 65 is. Dan geldt het verlaagde tarief voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en hoeft deze niet door de werkgever vergoed te worden.

Gepubliceerd/update op 1 juli 2010

1 reactie
 1. Ruud Sempel

  Goedemiddag,

  Toevallig kwam ik op uw site terecht en lezende kwam ik een fout tegen bij het onderwerp “Opname levensloopverlof oudere werknemers”.
  U schrijft, dat inhouding via de groene tabel leidt tot een lagere inhouding loonheffing, maar dit moet natuurlijk zijn een hogere loonheffing, omdat de arbeidskorting komt te vervallen.

  Ruud sempel
  Centrale salarisadministratie
  gemeente Eindhoven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.