Nieuwe successie- en schenkingstarieven

Successie- en schenkingstarievenMet ingang van 1 januari 2015 zijn de tarieven van de successie- en schenkingstarieven voor de nieuwe erfbelasting (voorheen successierecht) en schenkbelasting (voorheen schenkingsrecht) gewijzigd.

De tarieven zijn in de meeste gevallen naar beneden gegaan en de vrijstellingen omhoog.

Verkrijgers 3 groepen

De eerste belangrijke wijziging is in de groepen verkrijgers (voorheen was er o.a. sprake van 1ste lijn enz., bijvoorbeeld ouders, kinderen of neven). Vanaf 2010 is er nog maar sprake van 3 groepen verkrijgers, te weten:

 1. Kind/ouder
 2. Kleinkinderen
 3. Overige verkrijgenden (o.a. broer, zus, neven, nichten en overige)

Tariefschijven erf- en schenkbelasting 2015

Daarnaast is het aantal tariefschijven een stuk overzichtelijker geworden. Was er onder de oude successie- en schenkingstarieven nog sprake van 7 tariefschijven, in de nieuwe erf- en schenkingsbelasting is er nog maar sprake van 2 tariefschijven.

Namelijk alle verkrijgingen lager dan € 121.296 en hoger dan € 121.296.

1) Kind/ouder

Liep onder het oude succussie- en schenkingsrecht de tarieven nog op van 5% tot maximaal 27%.

In de nieuwe successie- en schenkingsregelingen bedraagt het tarief 10% over alle verkrijgingen tot € 121.296 en 20% over het meerdere.

2) Kleinkinderen

De kleinkinderen blijven een aparte groep verkrijgers binnen de nieuwe erf- en schenkbelasting. De oude tarieven begonnen voor kleinkinderen bij 8% en liepen stapsgewijs op tot maximaal ruim 43% in de nieuwe successie- en schenkingstarieven zijn er tevens nog maar 2 tariefschijven.

De erf- en schenkbelasting voor kleinkinderen bedragen met ingang van 2012 18% voor bedragen tot € 121.296 en 36% over het meerdere.

3) Overige verkrijgenden

Alle overige verkrijgenden, waaronder broer, zus, neven, nichten en overige, worden samengevat in één groep overige verkrijgers. Met name in deze groep zijn de tarieven sterk gedaald. De oude successie- en schenkingstarieven liepen stapsgewijs op van 41% tot een eindtarief van maar liefst 68%.

De nieuwe tarieven voor de erf- en schenkbelasting voor deze groep verkrijgenden bedraagt 30% tot € 121.296 en 40% over het meerdere.

Bedrijfsoverdracht

In het oude  successie- en schenkingsrecht kan bij een bedrijfsovername van vader op zoon (/dochter) 75% van het bedrijf (van de overname som) voorwaardelijk vrij van heffing worden overgedragen.

Met ingang van 1 januari 2014 is bij een bedrijfsovername c.q. bedrijfsoverdracht met een overname som tot een maximum bedrag ad € 1.045.611 het gehele bedrag 100% vrij van heffing voor de erf- en schenkbelasting. Over het meerdere is 17% erfbelasting, danwel schenkbelasting verschuldigd.

Voor dit te belasten deel boven de € 1.045.611 kan echter uitstel van betaling worden verkregen voor 10 jaar, wel is er rente verschuldigd over de zogenaamde conserverende aanslag. Eén van de voorwaarden waar aan moet worden voldaan om voor uitstel van de erfbelasting dan wel schenkbelasting in aanmerking te komen is dat de verkrijger (de voortzettende partij) de onderneming voor ten minste vijf jaar voortzet.

Belastingheffing ontlopen

Tot slot worden een aantal methoden om de successiebelastingheffing te ontlopen onmogelijk gemaakt. Met ingang van 1 januari 2010 kunt u o.a. niet langer gebruik maken van bepaalde testament vormen zoals de “ik opa testament”. Tevens kunt u niet langer gebruik maken van afgezonderde particuliere trust vermogens en bijvoorbeeld renteloze direct opeisbare geldleningen om de successieheffing te ontlopen.

Gepubliceerd/update op 1 januari 2015

3 reacties
 1. PF

  VRIJSTELLINGEN SCHENKBELASTING 2012
  Schenkingen door ouders aan kinderen zijn tot € 5.030 per kalanderjaar vrijgesteld.

  Ouders mogen de kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig (per kind) een hoger bedrag belastingvrij schenken tot € 24.144 (indien de schenking wordt gebruikt voor eigen woning of studie wordt de eenmalige vrijstelling verhoogd tot € 50.300).

  VRIJSTELLINGEN ERFBELASTING 2012
  – erven door partner € 603.600
  – erven door (klein) kinderen € 19.114
  – erven door ziek of gehandicapt kind € 57.342
  – erven door ouders € 45.270
  – erven door overige verkrijgers € 2.012

 2. Corazoncitoo

  Als ik het goed begrijp mag ik mijn kinderen € 5030 belasingvrij schenken en daar bovenop nogeens € 115.708,== tegen een tarief van 10 %. Mag dat de daar opvolgende jaren onder dezelfde tarief herhalen of is dit eenmalig regeling,in afwachting van uw reactie verblijf ik.hoogachtend,Tom Buitelaar

 3. PF

  Dit kunt u jaarlijks herhalen (per kalenderjaar).
  Zowel de schenkingsvrijstelling is jaarlijks, maar tevens kunt u jaarlijks schenken tegen 10% tot het maximum ad € 115.708,-.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.