Levensloopregeling

LevensloopSparen in een levensloopregeling

Een werkgever kan op verzoek van de werknemer jaarlijks een maximaal percentage van 12% van het loon inhouden om dit vervolgens te storten op een door de werknemer uitgekozen bank (als storting op een levensloopregeling), verzekeraar (als premie voor een levensloopregeling) of beleggingsinstelling (als storting voor een levenslooprecht van deelneming).

De werknemer bepaalt zelf bij welke bank, verzekeraar of beleggingsinstelling de werkgever dit bedrag onder dient te brengen.

Belastingvoordeel levensloopregeling

De werkgever kan het ingehouden bedrag aftrekken voor de loonbelasting en de Zvw. Het is niet toegestaan de levensloop inleg af te trekken voor de werknemersverzekeringen. Het is wel aftrekbaar voor de loonbelasting en Zvw. Over het gespaarde bedrag in de levensloopregeling worden wel premies berekend voor de werknemersverzekeringen. Het gespaarde bedrag wordt door de werkgever verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Maximale inleg in levensloopregeling per jaar

Er geldt een maximaal percentage van 12% per kalenderjaar dat een werknemer mag sparen voor de levensloopregeling. Dit percentage geldt voor het bruto loon, maar ook voor de waarde van het loon dat niet in geld is verdiend en belaste fooien en uitkeringen uit fondsen.
Een andere mogelijkheid is te kiezen voor het fiscale loon, dat verhoogd wordt met de ingehouden bedragen bijdragen van de werknemer.

Voor werknemers geboren tussen 31 december 1949 en 1 januari 1955 is dit maximum per jaar niet van toepassing.

Maximale spaarbedrag in de levensloopregeling

Een andere grens is het saldo van de levensloopregeling ten opzichte van het jaarloon van het voorgaande kalenderjaar. Wanneer een werknemer niet het gehele jaar bij de huidige werkgever gewerkt heeft dient de werkgever het loon te herleiden naar het jaarloon.
Wanneer dit saldo uitkomt boven de 210% ten opzichte van het jaarloon van het afgelopen kalenderjaar mag er niet langer worden gespaard voor de levensloopregeling. Door middel van behaalde rendementen kan het saldo wel verder stijgen dan 210%, maar dit mag niet gebeuren door middel van nieuwe ingehouden premies.

Opname uit de levensloopregeling toegestaan voor

U kunt opnemen uit de levensloopregeling voor studieverlof, zorgverlof, ouderschapsverlof of een sabbatical.
Bij de uitkering geldt een extra loonheffingskorting afhankelijk van het aantal jaren deelname aan de levensloopregeling. Bij opname ten behoeve van vervroegd pensioen komt deze extra loonheffingskorting te vervallen.
Op alle uitkeringen wordt loonbelasting ingehouden.

Wisselen van werkgever en meenemen levensloopregeling

>De aanspraken van een werknemer op een levensloop- of verlofspaarregeling neemt de werknemer mee naar een nieuwe werkgever. Hierdoor is het voor werkgevers belangrijk om een werknemer te vragen naar eerdere aanspraken op levensloop- of verlofspaarregelingen. Op deze manier kan de werkgever bepalen of de maximale grens van 210% al bereikt is.

Gepubliceerd/update op 5 juli 2010

1 reactie
  1. Peter 1958

    Ik wil gaarne mij Levensloop tegoed opnemen uitsluitend in tijd, en in een lange pre-pensioen periode, met 2021 als laatst (mogelijke) opname jaar. Over hoeveel jaar mag ik tijd opname wettelijk gezien maximaal spreiden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.