Hypotheekakte

Hypotheekakte

Wat is een hypotheek eigenlijk?

Veel mensen denken dat een hypotheek een geldlening is. Toch is dat niet zo. Als u een geldlening aangaat (bijvoorbeeld bij een bank of een pensioenfonds) levert die lening voor u de verplichting op, om op tijd uw rente en aflossing aan de schuldeiser te betalen. De schuldeiser leent u niet zomaar een groot bedrag; hij wil de zekerheid hebben dat hij dat bedrag op een bepaalde datum terugkrijgt, en dat er regelmatig rente wordt betaald.

Notariële hypotheek akte

De hypotheek is het recht dat u aan de schuldeiser geeft, om tot verkoop van uw huis over te gaan als u in gebreke blijft met het nakomen van uw verplichtingen.

Die twee dingen – geldlening en hypotheek – worden vaak in één notariële akte geregeld, maar dat hoeft niet; er kan ook sprake zijn van twee aparte akten.

Als u uw verplichtingen niet meer nakomt

Als u in gebreke blijft met de betaling van rente en aflossing, kunt u erop rekenen dat de schuldeiser het heft in handen neemt en de verkoop van uw huis zal aankondigen. Na de verkoop verrekent de schuldeiser de opbrengst van het huis met uw schuld. Schiet er nog wat over, dan wordt het overschot aan u uitgekeerd. Is er een tekort – met andere woorden, was uw schuld groter dan de opbrengst van het huis – dan kan de schuldeiser het restant op andere wijze op u verhalen, bijvoorbeeld door beslag te leggen op uw salaris.

Wat staat er zoal in een hypotheekakte?

In de meeste hypotheekakten komt het volgende voor:

  1. Er wordt geld schuldig erkend aan de schuldeiser;
  2. Dan zijn er de bedingen die op de geldlening van toepassing zijn, zoals: – wat is de verschuldigde rente en voor welke termijn staat die vast; – moeten er – bijv. maandelijks – aflossingen worden betaald, en hoe hoog zijn die; – in welke gevallen kan de schuldeiser het geld opeisen;
  3. U geeft de schuldeiser het hypotheekrecht op uw huis (het recht om zonodig tot verkoop over te gaan). Dit is het belangrijkste gedeelte uit de hypotheekakte. Verder geeft u de schuldeiser een pandrecht, d.w.z. het recht om ook tot verkoop over te gaan van roerende (niet aard- en nagelvaste) zaken die bij het huis horen, zoals bijv. de dakpannen, of een keukenblok dat u losgemaakt hebt. U geeft dus géén pandrecht op de inboedel. In dit gedeelte van de akte staat iets waarvan veel mensen schrikken, namelijk dat u het hypotheekrecht geeft voor een veel hoger bedrag dan u geleend hebt, dat kan 160% van de hoofdsom van de lening zijn, en soms nog meer. Bent u dit nu verschuldigd? Nee, u bent nooit meer verschuldigd dan de hoofdsom, de rente, eventuele boeterente wegens te late betaling en de kosten die de schuldeiser in verband met de eventuele verkoop heeft moeten maken. Uw schuld zou dus wel behoorlijk kunnen oplopen bij wanbetaling, en ook voor de achterstand die kan ontstaan wil de schuldeiser ingedekt zijn. Dat kan hij bedingen, maar de wet eist dan wel, dat in de akte vermeld wordt tot welk bedrag de schuldeiser zich maximaal als hypotheekhouder op het huis kan verhalen. En dat nu is die 160% (de hoofdsom plus 60%);
  4. De hypotheekbedingen. Dit zijn de verplichtingen die u op u neemt met betrekking tot het huis, zoals: – het huurbeding. De schuldeiser heeft niet graag te maken met een verhuurd huis. Hij is bij verkoop gebaat bij een zo hoog mogelijke opbrengst, en een verhuurd huis brengt nu eenmaal minder op dan een leeg huis. Daarom bedingt hij dat zonder zijn toestemming niet mag worden verhuurd. – het niet-wijzigingsbeding. U mag het pand zonder toestemming van de schuldeiser niet van inrichting of gedaante veranderen. Dit betekent bijvoorbeeld, dat u van een woonhuis geen winkel of fabriekje mag maken. – voorkoming wegneemrecht. De schuldeiser bedingt hierin, dat u verbeteringen of andere veranderingen of toevoegingen die u aan het huis aanbrengt, niet ongedaan mag maken als hij tot verkoop mocht overgaan. Die veranderingen/toevoegingen vallen ook onder het hypotheekrecht. – het beheers- en ontruimingsbeding. De schuldeiser bedingt dat hij (met toestemming van de rechter) het beheer van het huis kan overnemen als u in gebreke bent. Hij kan dan bijv. het huis op uw kosten laten opknappen als u het verwaarloost. Verder bedingt hij, dat u het huis moet verlaten als hij tot verkoop overgaat.

Hypotheekrecht opzeggen

Aan het slot van de akte staat een bepaling, die voor de leek nogal onduidelijk is, nl. “de schuldeiser/hypotheekhouder is te allen tijde bevoegd het hypotheekrecht op te zeggen.” Betekent dit dat de schuldeiser zijn vordering altijd kan opeisen? Nee! Er staat dat hij zijn hypotheekrecht (recht tot verkoop) kan prijsgeven, en dat zal hij nooit doen zolang hij nog één cent van u te vorderen heeft. Deze bepaling dient er enkel en alleen voor om – als de lening t.z.t. is afgelost – de doorhaling van de hypotheek op het kadaster te bewerkstelligen.

Gepubliceerd/update op 5 februari 2015

Schrijf als eerste een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.