Huwelijk & echtscheiding

Bij het aangaan of beëindigen van een relatie is het goed om te kijken welke invloed dat heeft op de persoonlijke financiën, bijvoorbeeld samenwonen, trouwen, scheiden (alimentatie) of geregistreerd partnerschap. Informatie over het opstellen van een samenlevingscontract, partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden en welke afspraken hierin kunnen worden opgenomen. Tevens welke wetgeving en regelingen van toepassing zijn als er geen contracten of voorwaarden zijn opgesteld.
Tot slot in deze rubriek “Huwelijk & echtscheiding” o.a. informatie over de financiële afwikkeling bij een scheiding (o.a. de verdeling van de woning, hypotheek, pensioen enz.) en alimentatie.

Samenwonen

Samenwonen

Wettelijke regeling samenwoners De wet heeft geen regeling voor samenwoners. Daarom is het van belang door uw notaris een contract te laten opstellen.

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het aangaan van huwelijksvoorwaarden wordt voorkomen dat tussen de echtgenoten de wettelijke algehele gemeenschap van goederen ontstaat

Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen (geregistreerd partner)

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat zonder vooraf een akte van partnerschapsvoorwaarden te tekenen ontstaat een algehele gemeenschap van goederen.