De Executeur

Voorkom getouwtrek bij de erfenis benoem een executeurIn uw testament kunt u een (of meer) executeur(s) benoemen. Tot 2003 kon die benoeming ook geschieden bij codicil, doch thans kan dat niet meer. Mocht u vóór 2003 bij codicil een executeur hebben benoemd, dan blijft die benoeming gewoon geldig.

Voorkom getouwtrek om de erfenis

Het is verstandig een executeur te benoemen:

  • Als u liefdadige instellingen (mede) tot erfgenaam benoemt;
  • Als u veel erfgenamen achterlaat;
  • Als uw erfgenamen in het buitenland wonen;
  • Als uw erfgenamen niet goed met elkaar overweg kunnen;
  • Als u een complexe nalatenschap heeft;
  • Als u alleen bloedverwanten in een verre graad nalaat en geen erfgenamen benoemt, of
  • Als (de verblijfplaats van) een erfgenaam mogelijk moeilijk te achterhalen is.

Het is het mooist, als u iemand, in wie zowel u als uw erfgenamen veel vertrouwen hebben, tot executeur benoemt; u kunt desgewenst één der erfgenamen benoemen, doch dit kan tot wantrouwen bij de andere erfgenamen leiden.

Taken van De Executeur

Het is de taak van de executeur de nalatenschap gereed te maken voor de verdeling; volgens de wet is hij belast met het beheer van de tot de nalatenschap behorende goederen en moet hij de daartoe behorende schulden voldoen.

Hiermee kan veel tijd gemoeid zijn. De taak van de executeur is veelomvattend. Hij is om te beginnen belast met het regelen van de begrafenis, verder moet hij onder meer zorgen dat de woning van erflater wordt ontruimd, dat de huur en abonnementen worden opgezegd. Mogelijk moet er nog een aangifte Inkomstenbelasting van de overledene worden ingediend.

Meer over De Executeur

De executeur moet spoedig na het overlijden een boedelbeschrijving opmaken: een lijst waarop alle bezittingen en schulden van de overledene per de sterfdatum zijn vermeld.

Voorts kan de executeur de boedelnotaris aanwijzen. Hij zal in ieder geval zo snel mogelijk na het overlijden contact met de notaris moeten opnemen, om de afgifte van de benodigde verklaring van executele te vragen. Dit is een notariële verklaring waarmee de executeur zijn bevoegdheid om als zodanig op te treden, kan aantonen.

Om de schulden der nalatenschap te kunnen betalen zal de executeur (spaar)bankinlagen innen en – zo nodig – moeten overgaan tot de verkoop van tot de nalatenschap behorende goederen. Vóór hij dit laatste doet, dient hij over de vraag welke goederen te gelde zullen worden gemaakt, overleg te plegen met de erfgenamen, tenzij erflater anders heeft bepaald.

De executeur kan desgewenst zelf de successie-aangifte invullen, doch als hij dit te lastig vindt, is de notaris de aangewezen persoon om deze aangifte te verzorgen. De executeur kan de successie-aangifte zelf ondertekenen, doch als hij dat doet, dan is hij persoonlijk voor de betaling van het successierecht aansprakelijk.

Het is heel normaal dat het één à anderhalf jaar duurt voordat een nalatenschap kan worden verdeeld; de executeur doet er daarom verstandig aan de erfgenamen regelmatig op de hoogte te stellen van de stand van zaken. De executeur is verplicht aan de erfgenamen alle door hen gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Pas als alle vorderingen zijn geïnd, als de goederen waarop de erfgenamen geen prijs stellen van de hand zijn gedaan, als de schulden, begrafeniskosten, belastingaanslagen en successierechten zijn voldaan en de eventuele legaten zijn uitgekeerd, zit de taak van de executeur erop; hij legt tot slot rekening en verantwoording van het door hem gevoerde beheer af aan de erfgenamen en deze kunnen tot verdeling van de nalatenschap overgaan.

Beloning Executeur

De wet kent de executeur (of de executeurs tezamen) voor hun werkzaamheden een beloning toe van 1% van de waarde van het vermogen van erflater per de sterfdatum, doch bij testament kan hiervan worden afgeweken.

Gepubliceerd/update op 2 februari 2015

1 reactie
  1. H.A.van der Hart

    echtpaar overleden. Mogen de kinderen van een vooroverleden zoon bij de verdeling van goederen zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.