Belasting

Uiteraard wilt u graag optimaal gebruik maken van alle fiscale faciliteiten (o.a. aftrekposten voor de aangifte inkomstenbelasting) en uw fiscale positie optimaliseren. In de rubriek “Belasting” vindt u informatie en tips over alles wat betrekking heeft op belastingen.
Hoe kunt u als particulier ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk belasting betaalt over uw inkomen en/of vermogen. Naast de vele informatie en tips betreffende de aangifte inkomstenbelasting en andere belastingen komen tevens de toeslagen aanbod.

Fiscaal partner

Samenwonen, gehuwd, gescheiden of alleen maar huisgenoten, wanneer ben je nu fiscaal partner. Wat zijn de gevolgen van het fiscaal partnerschap?

Heffingskortingen

De verschillende heffingskortingen

Welke heffingskortingen zijn er en welke voorwaarden? Heffingskorting voor werkenden, ouders, ouderen, jonggehandicapten, beleggingen en durfkapitaal.